ОБСЄ рекомендує реформувати ГРД

10.08.2017

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оприлюднено висновок ОБСЄ щодо Закону «Про судоустрій і статус суддів», – передає  суд.юа.

Частина Висновку ОБСЄ присвячена нормам закону про Громадську раду доброчесності, яка перевіряє суддів і кандидатів у судді на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності.

Зазначається, що необхідним є розгляд доцільності існування Громадської ради доброчесності взагалі, або ж ставиться питання про її реформування.

«Так, викликає занепокоєння, що Громадська рада, незважаючи на властиві слабкості і відсутність вільного доступу до інформації, робить вирішальний вплив на результати оцінювання. Щоб уникнути зазначених проблем можна було б замість неї створити окремий орган для допомоги ВККС, розширити склад самої Вищої кваліфікаційної комісії суддів, включивши в нього також представників громадянського суспільства, яких можна було б призначати в порядку, передбаченому частинами 9-20 статті 87 Закону. Це сприяло б зміцненню довіри суспільства до процедури оцінювання і забезпечення дотримання всіма особами, залученими до оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді, єдиного порядку, встановленого одним органом, і прийняття ними рішень на основі однакового рівня обізнаності», – підкреслюється у висновку ОБСЄ від 30 червня 2017 року.

Наведемо частину основних позицій висновку ОБСЄ:

– необхідно уточнити критерії, за якими представникам правозахисних громадських об’єднань, науковцям тощо можуть відмовити бути членом Громадської ради доброчесності через політичну заангажованість;

– варто розглянути доцільність збільшення прозорості у процесі відбору членів Громадської ради доброчесності, ввівши повністю відкриту і публічну процедуру їх висунення та відбору;

– необхідно удосконалити процедуру відбору в члени Громадської ради доброчесності, додавши критерії стажу і особливі вимоги до досвіду, навичок та умінь.

«Більш того, варто обговорити, чи дійсно існування двох органів – Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності, – уповноважених оцінювати суддів і кандидатів на посаду судді одночасно, але відносно незалежно один від одного, додасть прозорості процедури оцінювання і чи не спричинить воно певну плутанину і перешкоджання процедурі оцінювання», – йдеться у Висновку.

– публічні звинувачення, висунуті Громадською радою щодо окремих суддів до завершення процесу оцінювання, можуть поставити під загрозу саму процедуру оцінювання та зменшити поваги до судової системи і суддів (а також їх рішень), навіть якщо пізніше ці звинувачення виявляться безпідставними. Це призводить до необхідності доповнити текст статті 87 Закону вимогою про забезпечення конфіденційності інформації;

– якщо повноваження Громадської ради виходять за межі повноважень дорадчого органу і навіть дозволяють раді істотно впливати на результати оцінювання шляхом фактичного накладення вето на позитивну оцінку певного судді з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів, то це означає, що процедура оцінювання вже не повністю належить до компетенції органу суддівського самоврядування.